St Hunna är ett svenskt företag som specialiserar sig på omfattande säkerhetslösningar. Medan samhället blir allt mer digitaliserat ökar påverkan av IT-infrastrukturproblem. Behovet av stark cybersäkerhet kommer öka i relation till hoten mot IT-infrastrukturen. Genom att skapa högkvalitativa IT-säkerhetslösningar kan vi hjälpa till att skydda dina känsliga system, vare sig de är civila eller militära.

St Hunna har utvecklat ett USB-saneringsystem som skyddar kritiska IT-system när portabla medier används. Systemet består av en terminal som är utformad för att säkert skanna och kopiera filer från osäkra portabla medier. Systemet minimerar riskerna med skadlig kod som skadar eller sprider sig genom IT-systemet via portabla medier, oavsett om hotet är avsiktligt eller orsakad av misstag.

Varje terminal kan konfigureras med olika typer av filter, inklusive antivirus, CDR (Content Disarm and Reconstruct), signerade manifest och filvitlistning.

St Hunna grundades när vi fick höra om problemen med virus och malware-spridning som förekom vid en av försvarsmaktens FN-operation. Med vår bakgrund inom olika säkerhetsrelaterade områden, som sårbarhetsanalys, penetrationstestning och offensiv hacking, har vi utvecklat kreativa och strukturerade lösningar för att skydda känsliga system.

Vi på St Hunna har erfarenhet av allt från penetrationstestning och säkerhetsgranskning till att utveckla säker hård- & mjukvara. Vi har en strikt kontrollerad utvecklings- och produktionsprocess i Sverige. Företaget fokuserar på att bygga långsiktiga relationer med sina kunder genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som uppfyller deras specifika säkerhetsbehov. St Hunna har expertis och erfarenhet för att tillhandahålla omfattande säkerhetslösningar som uppfyller höga kvalitetsstandarder.

Skyddar dina kritiska system

Nätverkskopplade datorsystem är genom sin natur sårbara.

Att skydda dessa system med hjälp av luft-gap medför nya problem vid import och export av data via USB-media.

Hunnas USB-saniteringssystem skyddar dessa nya angreppsytor.

USB sanitation